logo
E-letter - najważniejsze orzecznictwo
sądów administracyjnych - w każdy
poniedziałek w Twojej skrzynce mailowej.
postępowanie podatkowe

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym - wyrok NSA z 27 maja 2010 r., II FSK 182/09

1) Artykuł 123 o.p. zawiera obowiązek organów podatkowych do określonego zachowania się, z którym skorelowane jest uprawnienie stron do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym. Podatnik w ramach tych uprawnień winien wskazać źródła dowodowe, czy choćby okoliczności, które wymagają dowodu dla wyjaśnienia sprawy ze względu na wątpliwości jakie w jego ocenie zebrane dowody wzbudzają lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych nie potwierdzają. 2) Realizując obowiązek nałożony mocą art. 141 § 4 p.p.s.a. wojewódzkie sądy administracyjne powinny we wskazówkach co do dalszego postępowania uwzględniać konkretny stan faktyczny sprawy i formułować wskazania, co do podjęcia konkretnych działań przez organ podatkowy.

2010-06-20 16:57:21

powrót

Dział obsługi klienta

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
 
  801 01 12 12