logo
E-letter - najważniejsze orzecznictwo
sądów administracyjnych - w każdy
poniedziałek w Twojej skrzynce mailowej.
podatki dochodowe

Warunki stosowania zwolnienia z podatku wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe w przypadku małżonków - wyrok NSA z 6 listopada 2009 r., II FSK 963/08

Jeżeli małżonkowie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wspólnie podejmują inwestycje określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a tiret 4 u.p.d.o.f. na gruncie bądź w budynku stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, które są finansowane z dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia wspólnej rzeczy lub prawa wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 8 u.p.d.o.f., to wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany z tej sprzedaży przez każdego z małżonków.

2009-11-30 00:33:36

powrót

Dział obsługi klienta

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
 
  801 01 12 12