logo
E-letter - najważniejsze orzecznictwo
sądów administracyjnych - w każdy
poniedziałek w Twojej skrzynce mailowej.
Podziękowanie za współpracę

W latach 2007 - 2012 Oficyna wydawała czasopismo Jurysdykcja Podatkowa. Czasopismo to skierowane było do osób zawodowo zajmujących się prawem podatkowym. Zamieszczane komentarze ekspertów poruszały zagadnienia trudne i istotne dla praktyki stosowania tej dziedziny prawa. Najwyższy poziom wydawanego tytułu zapewnił patronat naukowy prof. zw. dr hab. Ryszarda Mastalskiego.  

Wszystkim autorom i klientom dziękujemy za współpracę

Oficyna Wydawnicza Unimex






Dział obsługi klienta

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
 
  801 01 12 12